Viên uống Đại Tràng Trần Quý thể nhiệt

650,000.00 450,000.00

Thành phần trong mỗi hộp Đại Tràng Nhiệt Trần Quý

  • Hoài sơn
  • Quyết minh tử
  • Sinh địa
  • Xuyên khung
  • Đại Hoàng
  • Chỉ thực
  • Bạch thược
  • Hoàng bá
Danh mục:
.
18006294